De Dirigenten

 

Momenteel zijn we op zoek naar een nieuwe dirigent voor het orkest. De solicitatieprocedure is in de afrondende fase.

 

Dyon Jansen is onze instructeur voor de slagwerkgroep. Dyon geeft een keer per week de leerlingen individueel les, ook toetst hij het niveau van de leerling en overlegt wanneer deelname aan het examen gewenst is. Tevens heeft hij ook de leiding over de hele slagwerkgroep.